Vision

Visionen om Life-Tech. En dröm om och ett arbete för ett:

Företagsklimat
– där såväl små som stora företag kan bidra till att tillgodose människors behov av varor, service och tjänster

samhällsklimat
– där arbetets innehåll är viktigare än dess form och skillnaderna mellan företagande och anställning inte är så stora som idag, och
– där små, medelstora och stora företag trivs tillsammans och samverkar i stället för enbart konkurrerar och där vinst förutom i penningekonomiska termer mäts även i arbetsglädje, ekologisk nytta och global solidaritet.

Ladda ner visionen här!

Comments are closed.