Om Life-Tech

Om Life-Tech – Historia

Eva-Britt Hult berättar:
Det var Liv Ohlson och jag som hittade på att ha samlingsnamnet Life-Tech i vårt arbete. Vi såg oss som livsstilsentreprenörer. Företagande handlar inte bara om ”köp och sälj” utan också om livsstil och hur vi vill och kan forma våra liv.

Liv och jag startade våra tjänsteföretag 1987. Hela den processen, om hur man blir ett företag utan att egentligen veta vad man ger sig in på och med kontoret vid köksbordet, beskrev vi i boken Första året som företagare. Med den boken halkade vi in på företagarämnet. Sen fortsatte det bara.

1990 tog vi initiativet till nätverket EnSamverket, för ensamföretagare i samverkan. För detta fick vi fina pris. Dels ett pris 1993 som ”vinnande förebild som social uppfinnare” av SISU, Svenska Institutet för Sociala Uppfinningar, dels flera jämställdhetspris. (Vårt nätverk var öppet för såväl företagande kvinnor som män, men vi poängterade att det var på kvinnors villkor.)

Både Liv och jag stod på samhälls- och beteendevetenskaplig grund. Under några år slog vi ihop våra företag till LIFE-TECH, Hult&Ohlson AB. Vi arbetade mycket med Starta-eget-frågor men också med olika arbetslivsfrågor både för småföretagare och för personal på alla nivåer inom offentlig sektor. Jag medarbetade även regelbundet i olika tidningar. Senare blev Liv lärare i Johannaskolan, Örebro Waldorfskola, den skola hon deltagit i uppbyggnaden av. I början av år 2007 gick Liv bort efter en kort tids sjukdom.

Nu och Framåt
Sedan flera år tillbaka är jag soloföretagare igen.  Jag har fortsatt att arbeta med allt det som framgår av hemsidan. Föreläsningar, forskning, coaching, samtal och författande. Ibland överväger det ena, ibland det andra. ”Life-Tech” står fortfarande som en symbol för det goda arbetslivet och entreprenörskap som livsstil. Livs och min vision är mer än 20 år gammal men den hör framtiden till.  Se Vision och de 19 punkterna.

Comments are closed.