Programledare

Under 2009-2010 var Eva-Britt Hult och Anders Andersson programledare i TV-serien om småföretag Vinna eller försvinna. De sändes i åtta program på TV1/UR.

Programmet gjordes av produktionsbolaget Tacoma AB på uppdrag av UR. Sju olika företag runt om i Sverige besöktes och fick berätta om sina mest akuta problem. Därefter gav Eva-Britt och Anders tillsammans förslag till förbättring och nya infallsvinklar. I det sista programmet gjorde de en summering och såg hur det hade gått.

Här är namnen på företagen som var med: Stor och fin, Halltorps mejeri, Latino Deli, Små möbler, Hination, Westia Parkering, Taxinge slott.

Några av råden Eva-Britt gav till företagarna handlade om:
– Stress
– Anställa första utomstående personen
– Kompanjonavtal

Stress
En småföretagare är oumbärlig för sitt företag och måste tänka på att hålla långsiktigt. Den frågan togs upp i programmet om företaget som säljer kläder i stora storlekar: Stor och Fin.

Eva-Britt Hults 7 viktigaste antistressråd för småföretagare:
1. Se dig själv som motorn. Se dig själv som motorn i ditt företag på ett positivt sätt. En motor måste fungera, smörjas och gås igenom. En motors skick är inte förhandlingsbart. Underhåll av den är lika viktigt som försäljning, marknadsföring och allt annat. Utan fungerande motor inget företag. Därför behöver du sömn, bra mat, motion, paus, vila och skratt.

2. Ta greppet om motorn.  När ska den gå för fullt? När ska den vila? Ta kommandot. Hitta någon rutin som ”bara” är till för motorn, alltså dig själv. Kanske en promenad, en simtur, en massagetimme eller fotvård. Detta är inte något som ska göras om det finns pengar eller tid, utan detta ska ingå som en del i verksamheten, lika viktig som marknadsföringspengar.

3. Sätt upp mål. Sätt en tidsram för dina projekt både i företaget och i familjen, men fokusera på delmålen. Prioritera det viktigaste. Tänk inte på allt på en gång. Ta en sak i taget.

4. Notera vad du gör. Gå igenom och skriv ner under en vecka hur dina dagar ser ut. Se sedan efter själv, eller med hjälp av någon utomstående, hur du ska stuva om i rutinerna, arbeta effektivare och förbättre. Avsätt pauser för att göra ”ingenting”.

5. Planera. När du sedan fått en konkret bild av vad du gör så avsätt en stund på morgonen eller kvällen innan och försök planera din dag.

6. Stäng företaget. Sikta på att kunna stänga även mentalt när du vrider om nyckeln på kvällen. Hitta gärna ”en slus” innan du stiger in i nästa ”företag”, alltså familjen. Gå runt huset eller sitt fem minuter extra i bilen. Ta ett djupt andetag – med ett leende.

7. Hitta en samtalspartner. Hitta någon person eller gå med i ett företagsnätverk för att bolla frågor kring företaget. Det kan räcka med att få ett regelbundet samtal varannan vecka.

Anställa första utomstående personen
När du anställer första utomstående personen kliver du in i en ny roll: arbetsgivarrollen. Den frågan togs upp i företaget som tillverkar och säljer getost, Halltorps mejeri.

Eva-Britt Hults 3 viktigaste råd när du ska anställa första utomstående personen:

Leta efter –
1. – en glad person och positiv person – som kan sin sak och vill utvecklas.

2. – en person som förstår företagets själ och varumärke.

3. – en person som inte är som du själv. Yngre, äldre, annat kön, andra åsikter om vissa saker, annan bakgrund, andra intressen och så vidare. Olikheter berikar.

Man kan också att använda sig av rätten att börja med en tidsbegränsad anställning.

Det finns även många bra råd och checklistor att hitta på Internet, så att du inte glömmer de mer formella delarna som är förknippade med att bli arbetsgivare. www.verksamt.se är ett bra exempel.

Eva-Britt Hults råd om Kompanjonavtal
Det viktigaste rådet till dig som driver företag tillsammans med en vän/kompanjon är att göra ett kompanjonavtal överhuvudtaget. Frågan om kompanjonavtal togs upp i programmet om parkeringsföretaget Westia som ägs av två vänner/kompanjoner.

En grund i ett företagande kompanjonskap är att kompanjonerna inte bör ha alltför olika privata ekonomier och syn på pengar.

Det är till exempel inte bra om den ena parten har stora skulder och är beroende av att snabbt få ut stora belopp från företaget och den andra har en trygg ekonomi och sparat kapitel och kan ligga lågt med egna uttag och lön i tillfälligt svåra tider. Eller om den ena parten vill investera all vinst i en ny utveckling av företaget och den andra vill ta ut all vinst för att köpa något dyrt för egen del.

Ett kompanjonavtal är en bindnade överenskommelse som reglerar frågor som:
– fördelning av arbete och ansvar
– hur vinster och förluster ska hanteras
– vad som händer om en av deltagarna inte kan vara med längre eller andra vill komma till

Kanske tycker du och din kompanjon att det går bra att arbeta utan kompanjonavtal. Ni har förtroende för varandra, gillar varandra och tänker att så kommer det alltid att vara.

Men vad händer om en av er blir arg på den andra och drar iväg med hela kundregistret och börjar arbeta för konkurrenterna? Eller om någon av er gifter sig med en person som bor i Sydamerika och vill flytta dit? Eller om någon av er blir sjuk eller i värsta fall dör: hur garderad är du eller din familj då, när det gäller det gemensamma som finns i företaget?

Det finns ingen fast mall för ett kompanjonavtal. Det skriver man ihop efter att man gått igenom olika punkter som ska med. Här finns mycket att hitta på Internet i fråga om mallar och frågor.

När du och din kompanjon ringat in vilka frågor som är viktigast för just er och ert företag, diskuterat och skrivit ner detta, bör ni anlita en juridisk akkunnig som tar en sista titt och går igenom ert speciella avtal så att det blir rätt.

Comments are closed.