Samarbetspartners / Links

Life-Techs samarbetspartners

Tillväxtverket (före 2009 Nutek)
Entreprenörskapsforum (och tidigare FSF, Forum för småföretagasforskning)
Almi företagspartner (och tidigare Utvecklingsfonder, runt om i landet)
Företagarna
Tidigare Uppsala Publishing House AB, Liber
AMM,
USÖ, Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro
Universitetet i Örebro
Riksskatteverket
Näringslivssekreterare, politiker, nätverkare, företagare mm i en mångfald kommuner runt om i Sverige, från norr till söder, öster, väster.
DFF, Den företagsamma förvaltningen Västra Götaland
SKL Sveriges kommuner och landsting
LSR, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
Tidningen Entreprenör
Tidningen Nerikes Allehanda
Småföretagsbilagan i NA
Nerikes Affärer
Tidningen Justitia
Arbetsförmedlingen i Örebro
Statistiska Centralbyrån
Tacoma AB
SVT/UR
Tidningen Driva Eget
Startcentrum AB Örebro
Salsa Patrik
Stadsbiblioteket i Lund

Med flera

Comments are closed.