Rapporter

Förutom böcker har det blivit en del rapporter som speglar olika delar av arbetslivet, både som företagare och anställd. Här presenteras de – i omvänd kronologisk ordning, med den senaste först:

2007:2 Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag – huvudrapport av Anders Lundström, Anna Kremel & Eva-Britt Hult

Rapporten kan beställas från Entreprenörskapsforum/ Publikationer

YMK 07/05 Kartläggning av stress och arbetsorganisation inom arbetsgrupper i offentliga förvaltningar – StressOff 1, 2 och 3 av EvaBritt Hult och Carl-Göran Ohlson.

Rapporten är en redovisning av ett projekt där 70 olika arbetslag inom förskola, skola och äldreomsorg i Örebro kommun följdes under tre år, via enkäter, intervjuer, arbetsplatssamtal, seminarier och sjukfrånvarostatistik.

Rapporten kan laddas ner här.

På Arbets- och miljömedicinska klinikens hemsida finns även mer information om nätverket Stressforum där Eva-Britt ingår.

The Swedish solo-entrepreneur – extensions and characteristics,  Eva-Britt Hult and Dick Ramström. Paper presented at the 11 th Nordic Conference on Small Business research at The Aarhus Scool of Business in Aaahus, Denmark – June 18-20, 2000.

From Abstract:
“The paper reports an empericcal study, performed through a survey and through interviews, of solo-entrepreneurs, i. e. such business managers who have no employees in their firms. This category of firms is by far the biggest in the Swedish firm population, covering more than 70 % of all firms. These empirical studies, together with a discussion of the scope and focus of these firms, are reported in a recently published book from FSF. In this context, and against the background of the empiricial studies, such characteristics of the solo-entrepreneurs as their background, age, sex, motivation, satisfaction with the business life and their living conditions are reported.”

This paper can be read here

1998:38 Datorstöd i kvinnors levebrödsföretag- av Eva-Britt Hult

Trots den något tunga och trista titeln är detta en spännande och lärorik dokumentation av ett projekt med datautbildning för en grupp småföretagande kvinnor. I rapporten finns också redovisat frågor och reflektioner kring utbildning av småföretagare, generellt.

För den som vill veta mer, välkommen att ta kontakt.

YMK S5/97 Kvinnor i mekaniska verkstäder – hinder och möjligheter – av Eva-Britt Hult, Sofia Lood och Anna-Lisa Hellsing.

Denna rapport innehåller intervjuer med anställda kvinnor och kvinnor som slutat – inom mekaniska verkstadsindustrin.

Läs rapporten här.

Comments are closed.