Föreläsningar

Här är några av de mest populära föreläsningarna. De kan även göras som utbildningar med eget arbete och workshops. Skräddarsytt efter syfte, sammanhang och deltagare. Fakta varvas med egna och andras erfarenheter. Allvar och humor.

Packa om livets ryggsäck!
Matnyttiga och roliga tips om hur du som ny 60-plusare kan packa om livets ryggsäck med nya mål och nya aktiviteter för att ta tillvara din nyvunna frihet. Så här gjorde jag – hur vill/kan du göra?

Konsten att ta betalt, få betalt och betala.
Den här föreläsningen/utbildningen har varit den mest populära och efterfrågade under åren. Den bygger på boken med samma namn Konsten att ta betalt, få betalt och betala, men uppdateras ständigt och anpassas till aktuell målgrupp. Ämnet är evigt aktuellt.

Starta eget – men sen då?
För den som ska starta eget företag finns mycket att tänka på, rent formellt. F-skattsedel, affärsplan, marknadsföring, visitkort och så vidare. Men du måste också tänka på vilken syn du har på dina kunder, hur du själv får energi och tid till rätt saker, hur du vårdar kvalitén i din produkt och mycket mer. Vi betar av, lär och summerar.

Ska jag vara företagare också? Att kliva in i företagarrollen.
Många hantverkare, artister, sjukgymnaster med flera ”tvingas” eller väljer att vara företagare utan att ha utbildning för detta. Eva-Britt har gjort resan själv och mött många andra som också känt sig både ovana och obekväma med företagarrollen. Men det finns också de som verkligen gillar att vara företagare. Vi har dialog och ger råd.

Att vara Kombinatör – både företagare och anställd på samma gång eller varvat i perioder – vad ska du tänka på?
Att vara företagare och att vara anställd är två helt skilda världar. Det vet alla som har erfarenhet av båda. En växande grupp människor är Kombinatörer och arbetar i båda världarna samtidigt. Går det att förena de två världarnas regel- och trygghetssystem? Räcker energin till två arbetsvärldar? Kanske du rentav får det bästa av två världar? Hur ser den bästa balansen ut för just dig? Vi utgår från Eva-Britts populära bok Att vara både företagare och anställd – en kombinatör och varvar aktuella fakta med exempel och lärdomar.

Nycklar till ökad lönsamhet – Affärsutveckling för företagande kvinnor och män
Första åren som företagare kan liknas vid en förälskelse. Du är helt uppfylld av ditt projekt, full av glädje och entusiasm. Men om inte förr så efter de tre första magiska åren kan det vara dags att stämma av. Behöver du ta nya steg? Hitta nya kunder? Förnya ditt erbjudande? Hur får du energin att räcka? Vilka frågor är särskilt aktuella för dig, din bransch och i ditt företag? Frågorna är många. Vi utgår från nya boken Konsten att öka lönsamheten – handbok i affärsutveckling för kvinnor som driver företag som tar upp alla olika delar i företagandet. (Frågorna är i stort desamma för män som driver företag.)

Stresshantering för företagare
Ett företag står och faller med företagaren. Företagarens stress är speciell och skiljer sig på flera sätt från den stress man kan känna som anställd. Men det finns verktyg och vägar som kan underlätta och omvandla dränerande energitapp till något mer uppbyggande. Här utgår vi från avsnitt i nya boken Konsten att öka lönsamheten och även de 7 viktigaste antistressråd för småföretagare som Eva-Britt tog upp i ett samtal med en stressad småföretagare i ett av TV-programmen Vinna eller försvinna, se Om Life-Tech/Programledare i TV.

Pensionär och företagare
Många företagare går i pension och trappar ner sin verksamhet delvis eller helt. Andra startar eget och förverkligar en gammal dröm – när de väl får betald pension att ha som ekonomisk trygghet i grunden. Här finns många infallsvinklar, exempel och fakta att reflektera kring, utifrån målgruppens önskemål och behov.

Livet som företagare
Här plockas delar från de andra rubrikerna till en bästa mix utifrån efterfrågan och sammanhang.

Välkommen att ta kontakt!

Comments are closed.