Litteratur

Eva-Britt Hult har själv och ibland tillsammans med andra skrivit en rad olika företagsböcker, alltifrån den första, banbrytande och framgångsrika Första året som företagare (tillsammans med Liv Ohlson), Konsultförlaget 1:a uppl 1989, 2:a uppl 1990, till den senaste Konsten att öka lönsamheten – Handbok i affärsutveckling för kvinnor som driver företag (lika matnyttig för företagande män!), Tillväxtverket, 2011.

Åren må ha gått, vissa regler och marknadsföringsvägar ändrats och/eller utvecklats men baskunskapen och huvudfrågorna  om olika företagarfrågor och företagsliv är i mycket detsamma. Att hitta sin idé, ha kunden i fokus, sätta pris och ta betalt, ta nya steg efter några år, få till sitt företagar- och privatliv osv.

Här en presentation av böckerna med de senast utgivna först, varav flera skrivits på uppdrag av Tillväxtverket (och tidigare Nutek) och kan köpas eller kostnadsfritt laddas ned därifrån. Se nedan. De tidigare böckerna, från andra förlag, är slutsålda. De kan finnas på bibliotek eller sökas på antikvariat på nätet. Välkommen att höra av dig om du har några frågor om böckerna.

Konsten att öka lönsamheten – Handbok i affärsutveckling för kvinnor som driver företag
 

Från Tillväxtverkets presentationstext:

”Få böcker tar ett helhetsgrepp om företagandet för de som driver mindre företag, ofta tjänsteföretag, sedan tre-fem år, och som då ofta kommer till ett vägskäl. Hur ska företaget utvecklas vidare och hur ska lönsamheten öka?
Konsten att öka lönsamheten – Handbok i affärsutveckling för kvinnor som driver företag är en handbok som ger hjälp till självhjälp och kan användas ensam eller tillsammans med andra. I tolv kapitel går man igenom de viktigaste delarna som oftast måste ses över för att företag ska utvecklas. Den är skriven för att passa småföretagare i allmänhet, kvinnor som driver företag i synnerhet.
I boken följer vi också Agneta, Beate och Cecilia, tre fiktiva företagare i helt olika branscher. Deras vägskäl ser olika ut, men de kan ändå tillsammans arbeta med sina företag, och stötta varandra till affärsutveckling och ökad lönsamhet för ett hållbart företagande.
Författarna, Eva-Britt Hult, Karin Aspegren och Marianne Stenborg, har alla tre erfarenheter av att driva företag. De har också arbetat som rådgivare till småföretagare.”

Boken kan beställas från Tillväxtverket/Publikationer eller kostnadsfritt laddas ner som PDF-fil från samma ställe.

Att vara både företagare och anställd – en kombinatör

Från Nuteks presentationstext:

”Företagare och anställd. Måste det alltid vara antingen eller? Kan man inte vara både och? Jo. Många kan. De kallas kombinatörer och är en växande grupp på arbetsmarknaden. Syftet med boken är att öka kunskapen om hur det är att vara anställd och företagare samtidigt. Boken vänder sig till både dig som är företagare och anställd, samtidigt, och till dig som funderar på att bli det. Vad ska du tänka på? Boken vänder sig också till alla som möter kombinatörer i sitt arbete – som delarbetsgivare, uppdragsgivare, kund, rådgivare, handläggare på försäkringskassa, arbetsförmedling, fackförbund, a-kassa – och givetvis till alla beslutsfattare i närings- och arbetspolitiska frågor! Boken är skriven av Eva-Britt Hult, företagare, forskare och författare, som vandrat mellan antällningsvärld och företagarvärld i många år och på olika vis och som mött många andra som gjort detsamma.”

Boken är utgiven av dåvarande Nutek, kan nu beställas eller kostnadsfritt laddas ned via Tillväxtverkets hemsida, Publikationer, www.tillvaxtverket.se

Konsten att ta betalt, få betalt och betala 2:a uppl

Från Nuteks presentationstext:

I en efterlängtad 2:a upplaga finns nu denna bok i raden av böcker om och för soloföretagare. Många småföretagare har svårt att sätta rätt pris på sina tjänster och detta gäller särskilt företagande kvinnor. I boken visas hur man gör en realistisk kalkyl och tvingar läsaren att reflektera över vilka faktorer som styr prissättningen. En rad handfasta råd förmedlas utifrån författarens egen erfarenhet. Texten illustreras med träffande teckningar från verkligheten. Till denna bok finns även ett studiematerial för studiecirkel eller liknande. Att ta betalt.”
Såväl boken som studiematerialet är utgivna av dåvarande Nutek och kan nu beställas från Tillväxtverkets hemsida, Publikationer, www.tillvaxtverket.se. Eller laddas ner här.
Boken är träffande och roligt illustrerad av företagaren Eva-Kajsa Nordenborg. Se hennes hemsida: www.ladykabash.se

Att ta betalt – Studiematerial till Konsten att ta betalt, få betalt och betala

Ladda ner studie materialet här.

 

 

 

 


Soloföretag

Soloföretag i teori och praktik, statistik, regelverk och politik. Soloföretag i enkät och intervjuer. Soloföretag i framtidens arbetsliv och forskning.

Den här boken är en rapport inom dåvarande Forum för småföretags (FSF, numera Entreprenörskapsforum) forskningsprogram ”Nya företag och företagsformer” av Eva-Britt Hult, tillika projektledare och redaktör, Ulrika Liljeberg, Anders Lundström och Dick Ramström.

Från dåvarande vd/professor, Anders Lundströms förord:
”Sveriges vanligaste företag är soloföretaget. Trots detta vet vi förvånansvärt lite om dessa företag och företagare, deras motiv och drivkrafter. Sammantaget är det en Fascinerande värld som vi fått ta del av. Soloföretagen är en mycket heterogen skara företagare. Med olika förväntningar och förutsättningar. De är viktiga genom sitt stora antal och den dynamik som finns i gruppen. Ta del av resultaten och de många livsöden som här presenteras. Vi hoppas att du ska få en läsning som gör att ditt kunnande om dessa företagare fördjupas och att ditt intresse för detta slag av företagande stärks.”

Boken gavs ut av Forum för småföretagsforskning, numera Entreprenörskapsforum. För närvarande finns enbart några få exemplar kvar. Delar av den, som fortfarande är aktuella, kommer framledes att läggas ut på denna hemsida. För mer information ta gärna kontakt.

I anslutning till boken skrev Eva-Britt Hult och professor Dick Ramström ett Paper: The Swedish solo-entrepreneur – extensions and characteristics. Detta paper presenterades på the 11th Nordic Conference on Small Business research at The Aahus School of Business in Aahus, Denmark – June 18-20, 2000, se Publikationer där det också går att ladda ner den.


Småföretagare – Varför?

Denna bok debatterar småföretagandets villkor och småföretagarens vardag där nytt företagande möter gammalt regelverk och gamla attityder. Mycket har hänt sedan boken första gången kom ut, 1996, men förvånansvärt mycket är också sig likt.

En recension ur Bibliotekstidningen av Anne Metslaid.:
”Denna faktabok om småföretagarens villkor beskriver öppet, ärligt och mångsidigt småföretagarens situation i Sverige idag. Den berättar om vilken vardag och verklighet som väntar småföretagaren efter den första förälsketiden som fri och egen företagare. Vi möter småföretagare som berättar om sina svårigheter och hur man måste slåss med gammalt regelverk och gamla attityder. Författarens syfte är att skapa en diskussion om småföretagande och arbetsliv.
Boken är intressant även för andra läsarkategorier – speciellt för dem som har planer på att start upp egen verksamhet. Författaren Eva-Britt Hult, socionom, journalist, konsult och föredragshållare är själv småföretagare sedan 10 år. Hon har tidigare varit medförfattare till Första året som företagare.
Dessutom är boken upplagd så att den passar som studiebok, med en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna, samt diskussionsämnen, i slutet av varje kapitel. Språket är levande och lättläst. För varje ny småföretagare är boken en värdefull uppmuntran – livet som småföretagare är ganska ensamt och det är betydelsefullt att ta del av andra företagares erfarenheter.”
Boken, som är utgiven på dåvarande Uppsala Publishing House AB, finns ej längre att köpa därifrån, men kan lånas/beställas från bibliotek. Delar av den, framför allt de som är fortsatt speciellt aktuella, kommer framledes att läggas ut på denna hemsida. För mer information ta gärna kontakt.


Första året som företagare
(två uppl)

Första året som företagare är Eva-Britt Hults och Liv Ohlsons debutbok inom småföretagarämnet. Den utkom i en första utgåva redan 1989 och gjordes om i en uppdaterad, kompletterad och efterfrågad andra upplaga, 10 år senare, 1999 – med nya roliga bilder av illustratören och småföretagaren Eva-Kajsa Nordenborg.

Första året som företagare vänder sig särskilt till den som funderar på att starta eget och alldeles särskilt till den som siktar på ett soloföretagande i tjänste- och kunskapsbranschen, är kvinna och/eller har sin bakgrund som anställd i offentlig sektor eller storföretag och känner sig ovan i småföretagsvärlden.

Denna bok har haft stor betydelse och stor läsekrets i nystartsammanhang under många år. Grunddragen i hur man tänker, känner, planerar och möter det första året som företagare är i mycket tidlöst och i mycket detsamma, då som nu.

En recension ur tidningen Personal o Ledarskap av Annareet Gillblad:
”Många som går och tänker på att starta eget företag har säkert känt sig desillusionerade  när de läst böcker om vad som krävs för att kunna sätta igång. Sida upp och sida ner om att detaljspecificera sin affärsidé, om vikten av att ha ett respektabelt kontor, en revisor och sekreterare.

Eva-Britt Hult och Liv Ohlsons bok om deras första år som egna företagare inom konsultbranschen är en befrielse från denna trend. På ett verklighetsförankrat, jordnära sätt slår de ihjäl många myter om företagandet genom att berätta hur det gick till när de startade eget. I boken försöker de ge svar på alla de frågor som uppstår i samband med att man startar eget. Frågor de själva ställde sig och fann ett svar på. Vilken företagsform skall man välja? Vilka försäkringar är nödvändiga? Hur lär man sig ta betalt? Kan man arbeta hemma vid köksbordet? Vad gör man i så fall när moster kommer på besök? Marknadsföring? Budget? Att vara sin egen chef?
Boken ger inte detaljerade svar på hur man bokför eller vilka skatteregler som gäller men den ger en verklighetstrogen inblick i hur det är att starta eget och vad man bör tänka på. Dessutom är den rolig att läsa.”

Såhär såg första upplagans omslag ut, välkänd av många nystartare inte minst i olika delar av Norrland där den ofta delades ut i samband med starta-eget-utbildningar för kvinnor.

Comments are closed.