Socialförsäkringar och företagande.

april 22, 2012

En komplicerad fråga. Det vet alla företagare som varit kort- eller långtidssjuka.

Det vet också Försäkringskassans handläggare och beslutsfattare och alla politiker som under åren försökt sätta sig in i frågan, initierat utredningar och lagt olika lagförslag för att visa att något ändå är ”på gång”.

(Råd till både företagare och handläggare/beslutsfattare finns längst ner i detta inlägg.)

För även om det finns forskning som visar att företagare sällan är sjuka, kan vi förstås som alla andra drabbas av både det ena och andra oförutsedda vad gäller hälsa och kraft. Och som alla andra medborgare betalar vi skatt som finansierar våra gemensamma socialförsäkringar även om vi inte nyttjar dem så mycket.
 
För mig blev frågan aktuell igen nyligen då jag deltog i ett seminarium i Stockholm som Svenskt Näringsliv anordnat och där bland annat rapporten ”Socialförsäkring i förändring” presenterades. Man talade också om den parlamentariska socialförsäkringskommittén som har i uppdrag att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet.

I rapport och seminarium vinklades även frågan ur ett kvinnoföretags-perspektiv med hänvisning till fakta som visar att kvinnor i högre grad än män nyttjar de svenska socialförsäkringssystemen och att nuvarande – för företagare otrygga – system kanske gör att färre kvinnor tar steget till att satsa på företagande fullt ut.

Kanske det. Trygghetssystemet, i princip, utgår från att alla är anställda (med undantaget ”anställda av sig själva” om man har ett aktiebolag). Det kan räcka med att man vill vara föräldraledig så blir det komplicerat att räkna ut rätt ersättning till en företagare.

En företagares SGI (sjukpenninggrundande inkomst) bygger på tidigare inkomster och räknas väldigt olika beroende på vilken lön/uttag du ger dig själv, vilken företagsform du har, enskild firma eller aktiebolag, och hur länge du varit i gång i företaget.

Jag har själv skrivit om det här i flera av mina böcker och även debatterat frågan på andra vis under alla år som företagare. Nu ser jag med spänning fram emot vad den senaste utredningen kan komma fram till. Fast lite skeptisk är jag allt.

Fortfarande finns mycken okunskap om framför allt småföretagares villkor och vardag.

Medan fortsatta utredningar pågår, här är några av mina råd:
Till företagare:
– Kolla din SGI medan du är frisk och hur ditt val av företagsform, löneuttag/eget uttag påverkar den.

– Ha tålamod med handläggare och beslutsfattare som envisas med att kalla dig ”anställd” om du har AB-företag och företagare ”bara” om du har t ex Enskild firma. De har rätt regelverksmässigt, även om du retar upp dig.
– Om du har någon fråga om ditt speciella fall: ring minst tre olika personer, anteckna namn, datum, vad som sas osv. Ofta får du tre olika svar. Rätta dig efter det som passar bäst.
– Ta bara kontakt när du är utsövd, mätt och på tålmodigt humör. Undvik att konfrontera. Det leder ingenstans. Eller så blir allt bara värre.  Ödsla inte energi som du behöver till annat.

Till handläggare och beslutsfattare:
– Bjud in ett gäng företagare, friska och sjuka, och lyssna på hur de beskriver sin vardag, sina villkor, sin syn på bemötande och handläggande av Försäkringskassan, de lagar som finns osv och be dem komma med förslag på förbättringar och förenklingar. Företagare är problemlösare. De är dessutom helt service- och gott bemötande-inriktade (annars överlever de inte länge som företagare) och förväntar sig att bli bemötta på samma vis av representanter från t ex Försäkringskassan och sjukvården. Visst, lagar och regler måste ändras, men företagare kan stå ut med mycket om vi åtminstone blir någotsånär förstådda och hyfsat bemötta. (Jag har otaliga bevis på detta.)

– Lär er också att skilja på olika företagsformer i såväl möten med företagare som i den allmänna debatten. De märkliga turerna kring företagares karensdagar (först utökade, för en del, och sen snart igen tillbaka till kortade) är ett exempel på oförsvarlig – och ofattbar –  okunskap om just detta. (Näringsministrar borde veta bättre.)
©Eva-Britt Hult
(Inlägg om Företagande varvas med inlägg om Dans.)

Posted in Blogg poster. Bookmark the permalink.

Comments are closed.