Nytt år, bra avstamp för PEST!

januari 10, 2012

Alla företagare bör regelbundet göra en PEST-analys. Den utgår från fyra faktorer som på något sätt påverkar ditt företag och är viktiga för företagets existens på marknaden. Det är de Politiska, Ekonomiska, Sociokulturella och Tekniska faktorerna.

Januari är en perfekt tid för att göra en PEST-analys. Det blir ett bra avstamp, ett scenario att utgå från när du gör årets utvecklingsplan för ditt företag. Fram med papper och penna!

Fundera över och skriv ner hur ditt företags vardag och utveckling påverkas av PEST-faktorerna:
Politiska: Miljö- skatte- och handelsregler, arbetsmarknadspolitik, politisk stabilitet.
Ekonomiska: Tillväxt, konjunktur, räntesituation, arbetslöshetsstöd, valuta.
– Sociokulturella: Ålder, kön, yrke, inkomstfördelning och andra demografiska variabler, social och geografisk rörlighet, fritid, trender, inställning till eget företagande.
– Tekniska: Infrastruktur, informationsteknik, försäkringssituation, innovativitet.

PEST-analysen är ett av många verktyg som du kan hitta i vår bok Konsten att öka lönsamheten, som är en genomgång av det mesta i ett företag. 12 ovärderliga och lättlästa kapitel, där jag också puttat in tre levande företagare som tillsammans arbetar med att utveckla sina företag och som alla tre har olika infallsvinklar att brottas med och bidra med.

PEST-faktorerna kan vara svåra att påverka, men du måste ändå känna till och förhålla dig till dem. Annat i ditt företagande kan du påverka mer själv. Det återkommer jag till i framtida inlägg.    

Eva-Britt Hult
(Inlägg om Företagande varvas med inlägg om Dans.)

Posted in Blogg poster. Bookmark the permalink.

Comments are closed.