Varför vill du bli företagare?

november 18, 2011

Carema och annat vårdföretagande debatteras hett. Människor har inte fått den vård de har rätt till medan vårdföretagarna tjänat stora pengar.

Debatten lär fortsätta. Förutom alla känslor och frågor som den senaste tidens händelser väcker, aktualiserar den kärnfrågan i allt företagande: Varför människor vill bli företagare.      

Till alla som drömmer om, planerar att bli eller redan är företagare brukar jag i utbildning och rådgivning alltid säga att var och en regelbundet ska ställa sig frågan Varför. Varför vill du bli eller fortsätta vara företagare?  Det är svaret på den frågan som är drivkraften: det är din motor och din kompass, det som ska bära dig genom regn och solsken. Den dagen du känner att du inte får ihop drivkraft och verklighet kan det vara dags att ta ut ny färdriktning. Om det är möjligt.

Svaren på frågan Varför du vill bli eller fortsätta vara företagare varierar förstås väldeliga. Några vill bli företagare för att känna mer frihet i sitt liv. Några har en idé som bara måste ut till omvärlden. Några ser i företagandet en väg att tjäna mer pengar. Några vill hellre försöka vara företagare än att inte ha något arbete alls. Och så vidare.

Till företagare i Carema och i andra vårdföretag är det mer aktuellt än någonsin att ställa  kärnfrågan: Varför vill du bli (vård)företagare?

Genom åren har jag mött massor av människor som drömt om att bli vårdföretagare och/eller blivit det av det enkla skälet att de vill förbättra vården och höja kvalitén på sitt personliga vis, nästan alltid för att de under många år sett vad som kunde göras bättre.

Jag har därför sett väldigt positivt på uppmuntran av ett sådant företagande. Idag vet jag att finns många fler svar på frågan om Varför vill du bli (vård)företagare. Men jag vet också att många, många fortfarande drömmer om att få starta ett eget vårdföretag med brukarens och personalens bästa i fokus.

Jag tänker att i den bästa av världar medför hela ”Carema-debatten” att större vikt läggs vid frågan om Varför någon vill bli/är/ska fortsätta vara företagare. I regelsystem, upphandling, uppföljning, tillsyn och annat.     

© Eva-Britt Hult (citera gärna men ange källan)

Lästips i ”Varför”-frågor: Elisabeth Sundin, Malin Tillmar och Monica Renstig, Varför ska kvinnor starta företag inom vård och omsorg? Tillväxtverket 2010.
Inga-Lisa Sangregorio, Varför ska kvinnor starta företag? Uppdaterad ny upplaga, Tillväxtverket 2011. (Kan beställas kostnadsfritt.)
Eva-Britt Hult, Småföretagare – Varför? (Dåvarande Konsultförlaget i Uppsala AB, 1996). Slutsåld, kan lånas på bibliotek och ev köpas på nätet.

Posted in Blogg poster. Bookmark the permalink.

Comments are closed.