Mer om Cha-chan. Rytm och blockering. I stort – och i de små stegen.

oktober 5, 2011

Träning och tilltro. Rytm och blockering. Det tidigare inlägget om utmaningen i cha-cha-stegen har fått stort och varierat gensvar. Tack till alla som skrivit.

Många har berättat om egna ”cha-cha-upplevelser”, mer symboliskt. Hur rytmen plötsligt försvinner i skidbacken för att man ”vill visa” att man kan. Eller som i Yvons fall, där det goda golfslaget sviker, fast man nyss kände att det satt säkert.

På mer detalj- och stegnivå har jag också fått ett mejl med en intressant teori om hur just cha-chan kan ställa till det, vilket jag personligen tycker är tröstande. Om det har känts extra svårt med just cha-chan, kan det ha mer än en förklaring. Och nu kommer vi ner på hard facts – i de små stegen.

Det är Nils-Håkan Carlzon som skickat mig den teorin. Nils-Håkan är legendarisk danslärare som startade och i decennier drev Nerikes Dansinstitut. Förutom detta är han också sedan många år internationell domare och auktoritet i dans. Såhär skrev Nils-Håkan efter att ha läst mitt inlägg om kampen med cha-chan (N-H har givit klartecken till att jag vidarebefordrar):

”Trevligt inlägg. Jag har en annan teori som troligen också spelar in vad gäller dina problem med Cha-cha-cha. Salsa dansare som dansar cha-cha och som dansar Salsan på 1.2.3, – 5,6,7, – dansar oftast cha-cha på 1,2, 3&4, 5,6, 7&8. Det känns förmodligen rätt för dig då den rythmen är enkel att höra och stämmer med melodin oftast. Nu finns det många Salsa dansare som tycker om att dansa på 2 som dom säger och dom dansar förmodligen också cha-cha på 2 och det kan kännas främmande för ett otränat öra.

Tävlingsdansare och Professionella dansare som har en utbildning i Latin danserna vet att det “rätta” sättet att dansa cha-cha på är inte 1,2 3&4 utan 2,3,4&1. Om man inte vet detta och räknar in sig i takten på rätt sätt så hittar man inte 2:an utan hamnar hela tiden på 1:an och då strular det om kavaljeren dansar i “rätt” rythm, alltså på 2. I tävlingssammanhang måste man dansa på 2 annars räknas det som om man dansar i otakt och då försvinner man snabbt ur tävlingen.”

Otroligt intressant. Inte konstigt om just cha-chan kan spöka för en amatördansare som jag. Nils-Håkans intressanta och förklarande inlägg gjorde att jag vid nästa cha-cha-träningstillfälle var särskilt observant på rytm och steg. Både på mina egna och andras. Hur gjorde och tänkte/hörde de andra? Jag passade också på att fråga andra om de hade lätt eller svårt för cha-chan och det visade sig att flera hade samma problem som jag. Andra förstod inte problemet: cha-cha-steg och rytmen är ju så enkel…

Det här ger förstås tillfälle till ytterligare en snusförnuftig livsreflektion med cha-cha-danssteg som bra utgångspunkt. Det behöver alltså inte bara vara prestationsdjävulen som sätter käppar i hjulet när vi plötsligt inte kan det vi nyss kunde. Det kan också finnas delar i det vi gör som vissa av oss inte har förstått kan komplicera prestationen i ett ”skarpt läge”. Och som dessutom andra inte förstår alls kan vara ett problem! Vilket kan göra problemet ännu större! (Vem har sagt att livet är enkelt? Intressant och lärorikt är det i alla fall :).

Dansa!
© Eva-Britt Hult, 2011

Posted in Blogg poster. Bookmark the permalink.

Comments are closed.