Småföretagaren som hjälte eller – hot?

augusti 9, 2011

Många vill se småföretagaren som en hjälte. När storföretag lägger ner eller flyttar produktion ut i världen ska vi måna om småföretag som stannar hemma. Politikerna säger gärna: Fler småföretag! Småföretag är räddningen! Det är i småföretagen som jobben kommer! Vi hör det i Sverige, Grekland, USA, Indien och andra länder – i alla världsdelar.

Men småföretagen kan också ses som ett hot. Jag glömmer aldrig vad amerikanen, professorn mm, William Dennis Jr, sa om småföretagen under Småföretagsdagarna i Örebro i mitten på 1990-talet. William Dennis Jr redovisade den smått fantastiska uppgiften att de små företagen i USA (högst fem anställda) under en 13-årsperiod hade stått för ett nettotillskott på 40 miljoner arbetstillfällen, inte i första hand för att de expanderat utan för att det helt enkelt tillkommit fler företag!

William Dennis J:r s hade framtidstro. Dock: på frågan om han trodde att småföretagandet skulle kunna fortsätta att öka hur mycket som helst, svarade professorn att det trodde han inte. Han såg tre hinder för detta:
1. Storföretagen.
2. Fackföreningarna.
3. De politiska partierna (!)

Att storföretag och fackföreningar har sina skäl att hålla småföretagarna under uppsikt är förståeligt. Men varför politikerna? Professor William Dennis Jr förklarade:
– Jo, småföretagare är mycket aktiva medborgare som har synpunkter på det mesta i samhället – och det skulle kunna bli för mycket av det!

Gäller detta bara USA eller kan en sådan (givetvis outtalad) farhåga även finnas bland svenska och andra länders politiker? Hur fri och företagsam ska en människa uppmuntras att vara?

Här kan man också fortsätta att reflektera över att det var en småföretagare/grönsakshandlare som startade upproret i Tunisien, vilket fick en dominoeffekt som vi bara sett början på. Och på Cuba har olika åtgärder tagits för att uppmuntra till småföretagande. Frågan är bara vad som händer – i alla länder – om småföretagandet ökar så som politiker och myndigheter säger att de önskar. Med William Dennis J:rs ord i bakhuvudet kan man undra om och när det blir ”för mycket av det”.

© Eva-Britt Hult (citera gärna men ange källan)

Posted in Blogg poster. Bookmark the permalink.

Comments are closed.