Välkommen

Life-Tech, Eva-Britt Hult erbjuder föreläsningar, tidningsartiklar, coaching med mera.
Och en temahelg i november för kvinnor 60+!

Populära föreläsningar och workshops
– Packa om livets ryggsäck! Matnyttiga och roliga tips om hur du som ny 60-plusare kan packa om livets ryggsäck med nya mål och nya aktiviteter för att ta tillvara din nyvunna frihet.
– Om företagande. Råd till Soloföretagare. Råd till Kombinatörer. Konsten att ta betalt. Grundat på många års erfarenhet, möten, egna böcker, forskning och rådgivning. Se Föreläsningar och Böcker.

Tidningsartiklar
Lättsamt, seriöst, faktaspäckat eller kåserande. Eva-Britt Hult är en erfaren skribent inom olika genrer. Se Böcker/Artiklar och Blogg. Vad kan hon göra för dig?

Samtal och coaching
Eva-Britt Hult är också socionom och terapiutbildad samtalspartner. Frågor om såväl privatliv som arbetsliv (både från företagar- och anställningsvärld) tillhör hennes kompetens. Har du någon fråga som du vill/behöver bolla lite extra? Sekretess hederssak. Se Coaching/Samtal.

Temahelg – Tankar i Tredje steget för kvinnor 60+
Temahelg 26-27 nov 2016 i Stockholm. Liksom vid tidigare populära temadagar tar vi avstamp från boken Tredje Steget av Elisabeth Solin. Vi tar del av miniföreläsningar, samtalar i grupp, har minipass i rörelse och avspänning och får tid till egen reflektion. Ledare är Elisabeth Solin (www.solin.se) och Eva-Britt Hult. Medverkar gör också fysioterapeut Gudrun Khemiri (www.andasut.se). För mer inf om temahelgen och anmälan se www.folkkulturcentrum.se under Aktuella kurser – Tankar i tredje steget.

Påfyllnad av glädje och energi
Eva-Britt hämtar sin glädje och energi från möten med människor och böcker, och i dans och i vandringar vid vatten, se Blogg Havsutsiktochdagsinsikt och Facebook.

Välkommen att ta
kontakt!

Vill du ha Nyhetsbrev, klicka här!

 

Comments are closed.

Välkommen till Life-Tech

Kontakt:
Life-Tech
Dianavägen 1
115 42 Stockholm
070-766 37 82
eva-britt.hult@life-tech.se